Kalp-Damar Sağlığı Sözlüğü

A

ACE İnhibitörleri

Kan basıncını düşüren ve kalbin iş yükünü azaltan ilaçlardır.

Angiografi

Damarların röntgen ile görüntülenmesi

Angioplasti

Damarın içine balon veya stent yerleştirilerek damarın genişletilmesi

Anjina Pektoris

Kalbin oksijen ihtiyacının, koroner arterlerden kalbe gelen kanla karşılanamadığı zamanlarda göğüs ağrısıyla karakterize bir durum.

Anterior Miyokard İnfarktı

Kalbin ön bölgesinde kan akışının kesilmesi sonucu oluşan hasar

Anti-aritmik İlaçlar

Kalp ritmini düzenleyen ilaçlar

Antikoagülan İlaçlar

Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar

Antiplatelet İlaçlar

Trombositlerin (kanın pıhtılaşmasında rol oynayan hücreler) bir araya gelmesini ve pıhtı oluşturmasını engelleyen ilaçlar

Kalpten vücuda oksijenli kan taşıyan ana atardamar

Aort Anevrizması

Ana atardamarın anormal şekilde genişlemesi

Aort Diseksiyonu

Aort duvarında bir yırtık oluşması

Aort Kapak Replasmanı

Aort kapağının cerrahi olarak değiştirilmesi

Aort Kapak Yetmezliği

Aort kapağının tam kapanmaması

Aort Regürjitasyon

Aort kapağının tam olarak kapanmaması sonucu kanın geriye doğru kaçması

Aort Stenozu

Aort kapağının daralması

Aritmi

Kalbin normal ritminin dışında atması

Aspirin

Küçük dozlarda kalp hastalığı olan kişilerde kan pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır

Ateroskleroz

Damar duvarlarında yağ ve kolesterol birikintilerinin oluştuğu durum

Atrium

Kalbin üst odacıkları

Atriyal Fibrilasyon

Üst kalp odacıklarının (atriumlar) hızlı ve düzensiz atmasına neden olan bir aritmi türü

Atriyal Flutter

Üst kalp odacıklarının hızla ve düzenli bir şekilde atmasına neden olan ritim bozukluğu

Atriyal Taşikardi

Üst kalp odacıklarının hızla atmasına neden olan ritim bozukluğu

Atriyoseptal Defekt

Üst kalp odacıkları arasında bir delik olması

B

Balon Angioplasti

Tıkalı damarı açmak için bir balonun damar içerisinde şişirilmesi

Beta-Blokerler

Kalbin daha yavaş ve düşük basınçla çalışmasına yardımcı olan ilaçlar

Böbrek Yetmezliği ve Kardiyovasküler Hastalık

Böbrek yetmezliğinin kalp-damar hastalıklarının gelişiminde risk faktörü olması

Bradikardi

Kalbin anormal derecede yavaş atması

D

Defibrilatör

Kalbin anormal ritmini düzeltmek için elektrik şokları uygulayan bir cihaz

Dekompansasyon

Kalp yetmezliğinin semptomlarının kötüleştiği durum

Diastol

Kalbin gevşeme evresi

Diastolik Fonksiyon

Kalbin gevşeme yeteneği

Digoksin

Kalbin daha güçlü ve düzenli bir şekilde kasılmasına yardımcı olarak, kalp yetersizliği ve atriyal fibrilasyon tedavisinde kullanılan bir ilaç

Diüretikler

Fazla sıvının vücuttan atılmasını teşvik eden ilaçlar

Diyabetik Kardiyomiyopati

Diyabetin neden olduğu kalp kası hastalığı

E

Egzersiz Tolerans Testi

Kalbin egzersiz kapasitesinin ölçüldüğü test

Ekokardiyografi

Kalbin hareketli görüntülerini ultrason kullanarak elde eden bir test

Ekstrasistol

Kalpten beklenmedik bir anda gelen ek bir atış

Elektrofizyolojik Test

Kalbin elektriksel aktivitesinin detaylı olarak incelendiği test

Elektrokardiyografi (EKG)

Kalbin elektriksel aktivitesini grafik olarak kaydeden test

Embolizm

Pıhtının damar içinde hareket edip bir damarı tıkaması

Endarterektomi

Daralmış arterlerin temizlenmesi için yapılan cerrahi işlem

Endokardit

Kalbin iç zarının (endokard) iltihaplanması

Endokardiyal Enfeksiyon

Kalbin iç zarının enfeksiyon kapması

Endokrin Hipertansiyon

Endokrin hastalıkların yüksek tansiyon oluşturması

H

HDL Kolesterol

"İyi" kolesterol olarak da bilinir

Hiperlipidemi

Kanın lipid (yağ) düzeyinin anormal derecede yüksek olması

Hipertansif Kalp Hastalığı

Kronik yüksek tansiyonun neden olduğu kalp hastalığı

Hipoksi

Dokuların yeterli oksijen alamaması durumu

Hipolipidemik İlaçlar

Kolesterol seviyelerini düşüren ilaçlar

Hipotansiyon

Anormal derecede düşük kan basıncı

Holter Monitörü

Kalbin elektriksel aktivitesini 24-48 saat süreyle kaydeden taşınabilir bir cihaz

I

Inferior Miyokard İnfarktı

Kalbin alt bölgesinde kan akışının kesilmesi sonucu oluşan hasar

İntraaortik Balon Pompası

Kalbe destek olmak için kullanılan mekanik bir cihaz

Iskemik Kalp Hastalığı

Kalbe yeterli kanın gitmemesi durumu

K

Kalp Atış Hızı

Bir dakika içerisinde kalbin ne kadar kez attığını gösteren sayı

Kalp Biyopsisi

Kalp dokusundan küçük bir örnek almak için yapılan işlem

Kalp Kapak Hastalığı

Kalpteki kapaklardan bir veya daha fazlasının düzgün çalışmaması

Kalp Nakli

Kalbin, başka bir insandan alınan kalp ile değiştirildiği cerrahi prosedür

Kalp Tümörleri

Kalpte benign veya malign nitelikte gelişen tümörler

Kalp Yetersizliği

Kalbin, vücudun kan ihtiyacını karşılayacak şekilde yeterince çalışamaması durumu

Kalp-Böbrek Hastalıkları

Kalp ve böbrek fonksiyon bozukluklarının birbirini etkilemesi

Kalp-Karaciğer Hastalıkları

Kalp yetersizliği ile ilişkili karaciğer bozuklukları

Kalpte Sifiliz

Sifiliz bakterisinin kalbi etkilemesi

Kalsiyum Kanal Blokerleri

Kalp kası ve damarlar üzerine etki eden ilaçlar

Kardiyak Aritmi

Kalbin anormal atış ritmi

Kardiyak Arrest

Kalbin birdenbire durması

Kardiyak Enzimler

Kalp hasarında seviyesi artan belirteç maddeler

Kardiyak Kateterizasyon

Kalp damarlarını ve odacıklarını değerlendirmek için yapılan işlem

Kardiyak Rehabilitasyon

Kalp hastalığı olan kişilere yaşam tarzı değişiklikleri ve egzersiz programları ile tedavi

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi

Kalbin daha düzenli kasılmasını sağlamak için kullanılan bir tedavi yöntemi

Kardiyak Tamponat

Kalbi çevreleyen kesede (zarda) sıvı birikmesi nedeniyle kalbin sıkışması

Kardiyojenik Şok

Kalbin vücuda yeterli kanı pompalayamaması sonucu oluşan ciddi bir durum

Kardiyomyopati

Kalp kasının hastalığı Kalp kasının anormal şekilde büyümesine, sertleşmesine veya zayıflamasına neden olabilir

Kardiyotoksin

Kalp üzerinde zararlı etkiye sahip maddeler

Kardiyovasküler Enfeksiyonlar

Kalp-damar sistemini etkileyen enfeksiyonlar

Kardiyoversiyon

Elektrik şoku ile kalp ritminin normale dönüştürülmesi

Kawasaki Hastalığı

Özellikle çocuklarda görülen damar iltihabı

Konjenital Kalp Hastalıkları

Doğuştan gelen kalp kusurları Örneğin, atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt

Koroner Arter

Kalp kasına kan taşıyan damarlar

Koroner Arter Hastalığı (KAH)

Kalbi besleyen damarların daralması veya tıkanması sonucunda ortaya çıkan hastalık

Koroner Bypass Cerrahisi

Kalbi besleyen damarların tıkanıklıklarını aşacak şekilde damar yerleştirilmesi ile kan akışını yeniden sağlama ameliyatı

L

LDL Kolesterol

"Kötü" kolesterol olarak da bilinir

Lipid Profili

Kolesterol ve trigliserid düzeylerini ölçen kan testi

M

Metabolik Sendrom

Kalp hastalığı riskini artıran, aşırı kilo, insülin direnci gibi bir dizi durumu içeren bir sendrom

Mitral Kapak Prolapsusu

Mitral kapağın anormal şekilde hareket etmesi

Mitral Regürjitasyon

Mitral kapağın tam olarak kapanmaması sonucu kanın geriye doğru kaçması

Mitral Stenoz

Mitral kapak daralması

Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)

Kalp kasına kan taşıyan koroner arterlerden birinin tıkanması sonucunda kalp kasında oksijensizlik nedeniyle doku ölümü

Miyokard Perfüzyon Görüntüleme

Kalbin kan akışını değerlendirmek için yapılan radyolojik test

N

Nitratlar

Göğüs ağrısı (anjina) tedavisinde kullanılan, damarları genişleterek kanın kalbe daha kolay akmasını sağlayan ilaçlar

Ö

Ödem, dokularda aşırı sıvı birikmesi nedeniyle genellikle bacak, ayak, kollar ve ellerde şişlik ortaya çıkması ile karakterize bir sağlık sorunudur.

Ortostatik Hipotansiyon

Ayağa kalkıldığında kan basıncının aniden düşmesi

P

Pacemaker (Kalp Pili)

Kalbin düzenli bir ritimde atması için yerleştirilen küçük bir elektrikli cihaz

Palpitasyon

Kalbin anormal şekilde atmasının hissedilmesi, çarpıntı

Periferik Arter Hastalığı

Genellikle bacaklardaki arterlerin daralması veya tıkanması

Perikardit

Kalbi çevreleyen zarın (perikard) iltihaplanması

Perikardiyosentez

Kalbi saran zar (kese) içinde biriken sıvının çıkarılması için yapılan işlem

Pulmoner Arter

Kalpten akciğerlere oksijensiz kan taşıyan damar

Pulmoner Emboli

Akciğerlere kan taşıyan damarda pıhtı oluşması

Pulmoner Hipertansiyon

Akciğerlerdeki damarlarının yüksek basınçla çalışması durumu

Pulmoner Ven

Akciğerlerden kalbe oksijenli kan taşıyan damarlar

R

Radyofrekans Ablasyonu

Anormal kalp ritmini düzeltmek için yapılan işlem

Raynaud Fenomeni

Ellerde ve ayaklarda soğuğa yanıt olarak damarların anormal şekilde daralması

Renovasküler Hipertansiyon

Böbrek damarlarının daralmasının neden olduğu yüksek tansiyon

Reperfüzyon Tedavisi

Akut kalp krizinde tıkalı damarı hızla açma tedavisi

Rheumatizmal Kalp Hastalığı

Bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyonları sonrası kalpte gelişen komplikasyon

S

Sekonder Korunma

Kalp hastalığı olan kişilerde, hastalığın ilerlemesini veya tekrarlamasını önleme yöntemleri

Sekundum Atriyal Septal Defekt

Kalbin ortasındaki duvarda doğuştan gelen bir delik

Serebrovasküler Olay (İnme)

Beyindeki damarların tıkanması veya kanaması sonucu gelişen hızla başlayan nörolojik belirtiler

Sinüs Bradikardisi

Kalbin normalden daha yavaş atması durumu

Sinüs Ritmi

Kalbin normal ritmi

Sistol

Kalbin kasılma evresi

Sistolik Fonksiyon

Kalbin kasılma yeteneği

Statinler

Kandaki kolesterol düzeyini düşüren ilaçlar

Koroner arterleri genişletmek için kullanılan ince bir tüp

Stres Testi

Kalbin egzersiz sırasındaki performansını değerlendirmek için yapılan test

T

Takayasu Arteriti

Büyük damarları etkileyen bir tür damar hastalığı

Taşikardi

Kalbin anormal derecede hızlı atması

Trigliserid

Kan lipidi türü

Tromboz

Kanın damar içerisinde pıhtılaşması

V

Vasküler

Kan damarlarıyla ilgili

Vasküler Demans

Damar hastalıklarına bağlı beyin fonksiyonlarında gerileme

Vazodilatasyon

Kan damarlarının genişlemesi

Vazokonstriksiyon

Kan damarlarının daralması

Ventriküler Fibrilasyon

Alt kalp odacıklarının düzensiz ve hızlı atması

Ventriküler Prematür Kompleks

Alt kalp odacıklarından erken başlatılan ekstra atışlar

Ventrikül

Kalbin alt odacıkları

Ventriküler Taşikardi

Alt kalp odacıklarının anormal derecede hızlı atması

Ventriküloseptal Defekt

Alt kalp odacıkları arasında bir delik olması