Kılavuzlar ve Sözlükler

Kılavuzlar ve Sözlükler

TKD kardiyovasküler hastalıkların tanı, tedavi ve izlemleri konusunda geliştirilen uluslararası kılavuzlar ve uzman ortak görüş belgelerinin Türkiye koşulları göz önüne alınarak Türkçeleştirilmesi ile örneği olmayan konularda kendi ulusal kılavuzlarını geliştirilip uluslararası bilim ve uygulama çevrelerinin değerlendirme ve kullanımına sunmuştur.


Kardiyovasküler Hemşirelik ve Teknisyenlik Çalışma Grubumuzun hazırladığı kendi alanlarında dünyada birer ilk olan beş konudaki Bakım Kılavuzları bu amaçla İngilizceye çevrilip web sitemiz üzerinden uluslararası kullanıma sunulmuştur ve şimdiden birçok ülkede kullanılmaktadır.


TKD'nin kurulduğu günden beri üyesi olduğu Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) tarafından hazırlanan kılavuzların Türkçeleştirilmesine ayrı bir önem verilmektedir. Bu kılavuzların hazırlık sürecine üyelerimiz giderek daha büyük ölçüde katkıda bulunuyorlar. Yayınlanan ESC kılavuzlarının Türkçeleştirilmesinde de yurdumuzdaki koşulların göz önüne alınmasına ve gereken eklemelerin, düzenlemelerin yapılmasına özen gösterilmektedir.


  • Ulusal Kılavuzlar (1994-2010)
  • ESC Kılavuzları (2005-2010)
  • Hemşirelik Kılavuzları: 2 ciltte 5 kılavuz (Avrupa'da ilk kez)
  • Kardiyoloji (Yürek Bilimi) Türkçe Terimler Kılavuzu (2008, 2009)


Kardiyoloji Terimler Sözlüğü (1980, 1994, 1998)

İlk olanak 1980 yılında yapılmış olan ulusal kongremize bir rapor şeklinde Dinçer Uçak'ın başkanlığındaki kurulca sunulan kardiyolojide kullanılan terminolojiyi düzenleme çabasından sonra, 1994 yılında Güngör Ertem, Altan Onat ve Kenan Binak'ın Nomenklatür Kurulu olarak yaptıkları çalışmalar ile hazırladı ve Derneğimizce yayınlandı. Son olarak 1998 yılında Güngör Ertem, Altan Onat, Çetin Erol, Kamil Adalet, Hüsniye Yüksel, Deniz Güzelsoy'dan oluşan kurul "Kardiyoloji Terimler Sözlüğü"nü daha geniş bir şekilde hazırladı.


2007 yılında Vedat Sansoy ve Esmeray Acartürk tarafından başlatılan ve 2008'de sonuçlandırılan proje ile kalp damar tıbbı alanındaki terimlerin Türkçe karşılıkları daha da geliştirildi; Esmeray Acartürk'ün de üyesi olduğu Türk Dil Kurumu Tıp Terimleri Kurulu tarafından da gözden geçirilen çalışma 2008'de TKD web sitesinden erişime açıldı, ayrıca CD ve kitap biçiminde de çoğaltılıp dağıtıldı. 25. Kongremiz için son bir yıl içinde yapılan çalışmalarla genişletilmiş yeni baskısı hazırlandı; ayrıca "Yabancı Terimlerden Türkçeye Dizin" bölümüne "Türkçeden Yabancı Terimlere Dizin" bölümü eklendi.


Çok Dilli Sözlük

Türkçe-Azerice-Kırgızca-Türkmence-Latince-İngilizce-Rusça www.tdkb.org adresinde ve CD'de

 


Yorumlar

Yorum ekleyebilmek için giriş yapınız