Doğum Kilosu ile Kalp Sağlığının Bağlantısı Kanıtlandı

2023 Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde sunulan yeni bir araştırma, düşük doğum ağırlığına sahip olmanın, kalp hastalığı gelişme riskini artırdığını ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen 2023 Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongresi'nde sunulan yeni bir araştırma, düşük doğum ağırlığına sahip olmanın, kalp hastalığı gelişme riskini artırdığını ortaya çıkardı. Bulgular, geleneksel risk faktörleriyle birlikte ele alındığında doğum ağırlığının, bireylerin kalp hastalığı riskine ilişkin daha iyi bir tablo oluşturmaya yardımcı olabileceğini ve sonraki dönemler için gelişebilecek riskleri yönetmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.1


Kalp hastalığı riski şu anda kolesterol düzeyleri, sigara içme alışkanlıkları, aile öyküsü, kan basıncı ve diyabet gibi alışkanlıklar ve hastalıklar yoluyla değerlendirilmektedir. Ancak ortaya çıkan kanıtlar, kalp hastalığı riskinin çok çeşitli faktörlerden etkilenebileceğini gösteriyor.1


Önceki araştırmalar, genellikle 2,5 kg'ın altında olarak tanımlanan düşük doğum ağırlığı ile daha yüksek kalp hastalığı riski arasında bir ilişki bulmuştur. Ayrıca gebelik diyabeti gibi durumların da riski etkileyebileceği bilinmektedir. Ancak şu ana kadar doğum ağırlığının tek başına kalp hastalığına yakalanma riskini doğrudan artırıp artırmayacağı bilinmiyordu.1


Yaklaşık 300.000 katılımcıdan elde edilen verilerin analiz edildiği çalışma, düşük doğum ağırlığının koroner arter hastalığı riskinin artmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu ve bu ilişkinin rahimdeki koşullardan bağımsız olduğunu gösterdi. Doğum ağırlığında yaklaşık 480 gramlık bir azalma, kalp hastalığı riskinin yüzde 20 artmasına neden oldu. Ayrıca yaşam boyunca sistolik kan basıncının (kalbin atardamarlara kan pompaladığı sırada oluşan basınç) bu ilişkide merkezi bir rol oynadığını da buldular.1


Araştırma, kan basıncını yakından izlemenin ve yönetmenin, daha düşük doğum ağırlığıyla doğan kişilerin yaşamları boyunca kalp hastalığı riskini azaltmalarına yardımcı olacak önemli bir strateji olabileceğini vurguluyor. Ekip ayrıca düşük doğum ağırlığının, yaygın bir düzensiz kalp ritmi türü olan atriyal fibrilasyona karşı koruyucu olduğunu buldu.1


Hastaların doğum ağırlığına ilişkin bilgiler, doktorların hastaların kalp hastalığı riskine ilişkin daha iyi bir tablo oluşturmasına yardımcı olabilir, kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olmak için daha yakından izleme şansı sağlayabilir.1


Referans: 1. https://www.bhf.org.uk/what-we-do/news-from-the-bhf/news-archive/2023/august/links-between-birthweight-and-heart-disease-risk-revealed (Erişim Tarihi: 20.09.2023)


Yorumlar

Yorum ekleyebilmek için giriş yapınız